powrót do produktów

Chromatotec ChromaTCD

Zalety

  • pomiar: O2, N2, He, CH4, H2, CO, CO2,
  • Ciągły, automatyczny pomiar
  • Zdalny dostęp poprzez Ethernet

ChromaTCD jest automatycznym przemysłowym analizatorem gazowym. Próbka gazowa wpada bezpośrednio do komory próbki. Następnie jest wstrzykiwana do kolumny analitycznej w celu separacji.

Przykład Aplikacji

Pierwsza kolumna separuje CH4, CO2 z próbki, następnie druga kolumna separuje pozostałe związki. Temperatura pracy ustawiana jest izotermicznie. Automatyczne zawory kontrolują wstrzykiwanie próbki. Oprogramowanie Vistachrom umożliwia wizualizację danych na PC. Ułatwia także wyliczanie czasów retencji dla poszczególnych związków. Komunikacja Ethernet zapewnia zdalny dostęp i sterowanie przyrządem na odległość, jak również pobieranie danych bezpośrednio z przyrządu bez konieczności przebywania w jego pobliżu.

Opcje

  • Dodatkowe protokoły komunikacyjne
  • Automatyczna walidacja i autokalibracja
  • Generator wodoru
  • Modem
  • 6 analogowych wyjść4-20 mA lub 0-10 V.

Dane techniczne

Chromatotec ChromaTCD