powrót do produktów

Chromatotec airmoBTX 1000 - FID pomiar BTX

airmoBTX 1000 - FID Pomiar BTX

Zalety

 • GC/FID do automatycznego monitoringu BTEX w powietrzu, wodzie i w ziemi
 • BTEX: 5 lub 6 komponentów mierzonych równolegle
 • Monitoring stref miejskich i terenów zielonych
 • Komunikacja przez Ethernet dla skutecznego zdalnego dostępu na odległość
 • Detektor FID o wysokiej stabilności

W dziedzinie chromatografi gazowej, airmoBTX 1000 jest przyrządem idealnie nadającym się do pomiarów stężeń w powietrzu atmosferycznym takich związków jak Benzen, Toluen, Etylbenzen i Ksyleny, na poziomie od sub-ppb do1 000 ppb.

Miniaturyzacja, wysoka czułość, mobilność i elastyczność to najważniejsze zalety analizatora airmoBTX 1000. Całość, od wlotu próbki poprzez chromatograf, a skończywszy na dataloggerze jest zintegrowane w 19’’ obudowie 5U. AirmoBTX 1000 zawiera zawór przełączający, pojedynczą pułapkę absorbującą oraz metalową 0,28mm kolumnę. Posiada pełną automatyzację kontroli przepływu gazu nośnego, temperatur oraz ciśnienia.

Detekcja jest realizowana poprzez detektor jonizacji płomieniowej o wysokiej stabilności i znakomitej czułości. Minimalny próg wykrywalności jest na poziomie 50 ppt dla Benzenu w powietrzu atmosferycznym. Jako paliwo oraz gaz nośny dla FID służy H2. Nie ma potrzeby z korzystania z N2.

Oprogramowanie Vistachrom® umożliwia użytkownikowi dostęp do danych pomiarowych a także do informacji technicznych (parametrów pracy przyrządu). Zapewnia użytkownikowi, wygodne w obsłudze narzędzia do przeliczania, kalibrowania, exportu danych, czy też konfigurowania cykli pomiarowych. Oprogramowanie to pozwala na przeliczenie czasu retencji, obszaru, masy czy koncentracji.

Komunikacja Ethernet zapewnia zdalny dostęp i sterowanie przyrządem na odległość, jak również pobieranie danych bezpośrednio z przyrządu bez konieczności przebywania w jego pobliżu.

Opcje

 • Dodatkowy pomiar Styrenu i and Cykloheksanu,
 • Dodatkowe protokoły komunikacyjne,
 • CALIB dla A73022,
 • Automatyczna walidacja i autokalibracja,
 • Generator wodoru do 200 ml/min,
 • Modem,
 • 6 analogowych wyjść4-20 mA lub 0-10 V.,
 • 1.3.Butadiene (A76022).

Dane techniczne

Chromatotec airmoBTX 1000 - FID pomiar BTX Chromatotec airmoBTX 1000 - FID pomiar BTX