powrót do produktów

Horiba APNA-370 NOx - pomiar NOx

Zalety produktu

  • Automatyczna kalibracja.
  • Funkcja automatycznego zakresu.
  • Wbudowana pamięć.
  • Automatyczna kompensacja ciśnienia.
  • Prosty w obsłudze, duży wyświetlacz LCD.
  • Minimalny wpływ interferencji innych związków
  • oraz temperatury otoczenia.
  • Gniazda we/wy RS232C.
  • Posiada zatwierdzenie typu na zgodność z EN 14625.

Cechy

Analizator APNA-370 wykorzystuje „dual cross flow modulation” stosując chemiluminescencję W połączeniu z referencyjną metodą obliczeniową. Dzięki temu uzyskujemy możliwość ciągłych pomiarów emisji NOx, NO oraz NO2 stosując jeden detektor. Konstrukcja zapewnia dużą stabilność i wyjątkowo wysoką czułość (0,1 ppm F.S.) Standardowe wyposażenie obejmuje osuszacz urządzenia z funkcją automatycznego osuszania powietrza atmosferycznego używanego jako źródła ozonu. Umożliwia to stosowanie przyrządu do pomiarów długoterminowych przy minimalnej ilości materiałów eksploatacyjnych. W celu zmniejszenia rozmiaru detektora i wydłużenia jego żywotności wykorzystuje on czujnik fotodiody krzemowej.

Wszystkie niezbędne funkcje są wbudowane w jednym urządzeniu, w tym generator gazu referencyjnego, źródło ozonu, pochłaniacz ozonu oraz pompa do pobierania próbek. Nie jest wymagany żaden dodatkowy gaz.

Zasada działania

Analizator APNA-370 wykorzystuje reakcję chemiluminescencji NO z O3. NO + O3→NO2* + O2 NO2 + NO2 + hʋ

Część cząsteczek NO2 generowanych w wyniku tej reakcji staje się NO 2*. W trakcie powrotu wzbudzonych cząsteczek do stanu podstawowego, zachodzi chemiluminescencja w zakresie od 600nm do 3000nm. Intensywność światła jest proporcjonalna do stężenia cząsteczek NO. Mierząc intensywność otrzymujemy informację o stężeniu NO w badanej próbce. Konwerter zmienia cząsteczki NO2 do NO, które są mierzone. Innymi słowy, stężenie cząsteczek NO 2 można uzyskać o różnicę pomiędzy (1) pomiarem koncentracji stężenia NO x w trakcie cyklu w którym, próbka jest kierowana poprzez konwerter a (2) stężeniem cząsteczek NO zmierzonych w cyklu w którym, katalizator jest pominięty.

Dane techniczne

Pliki do pobrania


 Horiba APNA-370 PL.pdf
Horiba APNA-370 NOx - pomiar NO<sub>x</sub>