powrót do produktów

Horiba seria 51 - analizatory gazów do strefy EX

Analizatory gazowe serii 51, do zastosowań w środowisku wybuchowym

Zaawansowane analizatory gazowe serii 51, zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność pracy oraz dokładność pomiarów, czyli cechy niezbędne do wykonywania analiz gazów łatwopalnych lub do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Są one w pełni zgodne z normą IEC 60079. Seria 51 obejmuje szeroki zakres zastosowań, w tym analizatory podczerwieni wykorzystywane w pomiarach ogólnych a także analizatory do pomiarów tlenu i wodoru.

Niedyspersyjny analizator podczerwieni (NDIR), z korektą zakłóceń EIA-51d/51p; TIA-51d/51p Korekta zakłóceń jest metodą opartą na analizie NDIR, która zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru, nawet w przypadku gazów z dużą ilością związków interferujących. Czujnik pomiarowy i czujnik korekcyjny są równolegle ustawione w tej samej ścieżce optycznej, co znacznie zmniejsza efekt wpływu gazów interferujących, wibracji i innych zakłóceń oraz dryftu analizatora.

Analizator przewodności cieplnej TCA-51d/51p Stężenie gazu mierzone jest za pomocą różnic w przewodności cieplnej unikalnej dla określonych gazów. W sytuacji gdy próba pomiarowa zawiera gaz o innej przewodności cieplnej w stosunku do gazu w komorze referencyjnej wówczas następuje zmiana rezystancji. Zmiana ta jest przekształcana na sygnał stężenia dla mierzonego gazu.

Analizator ciśnienia magnetycznego, z czujnikiem ciśnienia MPA-51d/51p Tlen ma silne właściwości paramagnetyczne. Jeśli w heterogenicznym polu magnetycznym pojawi się tlen, wówczas będzie on przyciągany w kierunku silniejszego pola magnetycznego i tym samym w obszarze tym nastąpi wzrost ciśnienia. Zmiana ciśnienia jest wykrywana przez czujnik i przekształcana w sygnał elektryczny. Brak tlenu powoduje uzyskanie sygnału zerowego i nie występuje zjawisko dryftu, a sygnał pozostaje wyjątkowo stabilny przez długi okres. Z uwagi na liniowość analizatora, stężenie tlenu może być mierzone w szerokim zakresie.

Analizator ciśnienia magnetycznego PMA-51d Podobnie jak analizatory MPA, również analizatory PMA działają w oparciu o silne właściwości paramagnetyczne tlenu. W obszarze czujnika zainstalowany jest szklany element z ciężarkami oraz lusterkiem. Gdy tlen przechodzi przez obszar czujnika, ciężarki zaczynają się obracać, dzięki efektowi pola magnetycznego. Podczas obrotu następuje zmiana ilości odbitego światła docierającego do fotokomórki. Impuls ten powoduje uruchomienie odwróconego momentu obrotowego, w celu przywrócenia ciężarków do pierwotnej pozycji. Moment obrotowy jest liniowy w odniesieniu do stężenia tlenu i jego wartość jest podawana jako stężenie.

Dane techniczne

Horiba seria 51 - analizatory gazów do strefy EX Horiba seria 51 - analizatory gazów do strefy EX