powrót do produktów

Palas Fidas 200 / Fidas 200S - automatyczny pomiar PM10/PM2.5

Zalety

 • Certyfikowany zgodnie z EN 12341 oraz EN14907
 • Ciągły pomiar w czasie rzeczywistym PM10, PM4, PM2.5, PM1 (równocześnie)
 • Pomiar liczby cząstek
 • Wysoka kompletność danych (w teście skuteczności TÜV> 99%)
 • Rozdzielczość czasowa ustawiana od 1 minuty
 • Źródło światła: dioda LED o dużej stabilności i długiej żywotności
 • Zdalna obsługa i dostęp do danych
 • Zintegrowany rejestrator danych umożliwiajacy tworzenie kopii zapasowych 2 pompy pracujace w trybie jednoczesnym zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo danych
 • Bezobsługowa praca, możliwość wykonania kalibracji w miejscu pomiarowym
 • Intuicyjna i łatwa obsługa
 • Brak materiałów promieniotwórczych
 • Brak materiałów eksploatacyjnych
 • Niskie koszty operacyjne!

System ciągłego monitorowania jakości powietrza Fidas® zapewnia ciągłe i równoczesne pomiary PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP (PMtot) oraz pomiar liczby cząstek. Wszystkie przyrządy Fidas® wykorzystują zatwierdzoną technologię pomiaru: optycznego rozproszenia światła i są wyposażone w źródło światła LED o stabilnej wydajności i długiej żywotności. Przyrządy te zawierają uchwyt filtra dla filtra pyłowego (ø 47 lub 50 mm). Tak więc możliwa jest także analiza chemiczna kompozycji aerozolu. Modele Fidas® 200 i Fidas® 200S działają z przepływem aerozolu 4,8 l/min i są wyposażone w głowicę pomiarową Sigma-2 zgodnie z VDI 2119-4, co pozwala na reprezentatywny pomiar nawet przy silnym wietrze. Ponadto oba modele wyposażone są w inteligentny system suszenia aerozoli (IADS) oraz czujnik do pomiaru temperatury otoczenia, ciśnienia powietrza i wilgotności względnej. IADS zapobiega błędnej klasyfikacji cząstek z powodu wilgoci. Modułowa konstrukcja systemu Fidas® ułatwia montaż w istniejących szafach 19". Dzięki elastycznemu systemowi instalacji modułu czujnika pomiarowego możliwe jest wykorzystanie istniejących przepustów dachowych. Poza optycznym pomiarem online z dużą rozdzielczością czasową, analizatory Fidas® mogą być wyposażone w standardową głowicę pomiarową dla PM2.5 lub PM10 (Leckel PMXPNK). Dzięki ważeniu filtra dane pomiarowe mogą być sprawdzone na miejscu w sposób grawimetryczny. Fidas® 210 jest dodatkowo wyposażony w stację pogodową do pomiaru kierunku i prędkości wiatru oraz ilość i rodzaj opadów.

Dane techniczne

Palas Fidas 200 / Fidas 200S - automatyczny pomiar PM10/PM2.5