powrót do produktów

Protea P2000 Marine - wielogazowy analizator dla rynku morskiego z certyfikatem

Emisja z przemysłu morskiego

Konieczność wykazania odpowiedzialności za środowisko, jest w obecnych czasach kluczowa dla przemysłu morskiego oraz przybrzeżnego. Paliwa i emisje spalin są przedmiotem kontroli międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Jednym z najważniejszych dokumentów dającym podstawę kontroli jest załącznik VI IMO MARPOL – Regulaminu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez statki. Najważniejszymi gazami pod względem emisji są obecnie tlenki siarki – SOx i tlenki azotu – NOx.

System monitorowania emisji Protea 2000, został zatwierdzony do pomiarów analizy spalin z silników i kotłów statków oraz platform wiertniczych. Jest to system, umożlwiający pomiar do sześciu gazów w tym SO2, CO2 i NOx. Dane emisyjne zbierane z systemu są bezpiecznie zarządzane i prezentowane na atestowanym komputerze panelowym, skąd dalej mogą być przekazywane poprzez sieć do systemów sterowania i sprawozdawczości.

Protea 2000

Zaawansowany analizator Protea 2000 wykorzystuje komorę do pobierania próbek in-situ, w celu uniknięcia konieczności ekstrakcji gazu. Pozwala to uniknąć kosztownej i wymagającej konserwacji obsługi systemów pobierania próbek, a co najważniejsze przyrząd analizuje niezmodyfikowaną, reprezentatywną próbkę gazu. Analizie mogą podlegać również gazy spalinowe ze spalania paliw resztkowych i destylatów, w celu potwierdzenia zgodności emisji w porcie, w obszarach kontroli emisji i na wodach międzynarodowych.

Zakres pomiarowy analizatorów Protea 2000 umożliwia wykazanie zgodności, nawet gdy regulacje emisji są na bardzo niskim poziomie. Z łatwością mierzone są emisje za oczyszczaniem spalin, które są odpowiednikiem paliwa o zawartości siarki 0,1%

Cechy

 • Sprawdzony w działaniu.
 • Niezawodny i solidny.
 • Niskie koszty utrzymania i brak typowych materiałów eksploatacyjnych.
 • Bezpośredni pomiar (tzw. In-situ).
 • Jeden analizator mierzy wiele gazów.
 • Brak typowych ograniczeń i wad analizatorów ekstrakcyjnych.
 • Moduły do automatycznej weryfikacji wskazań.
 • Pomiar spalin ze spalania paliwa resztkowego i destylatu.
 • Wysoka czułość na niskich poziomach.
 • Przyjazny i intuicyjny dla użytkownika.
 • Jeden sterownik obsługuje do 6 analizatorów równocześnie.
 • Różne możliwości udostępniania danych.

Korzyści

 • Analizatory nie wymagają zaangażowania ze strony załogi (tylko prosta sporadyczna kontrola).
 • Prostota dla obsługi statków na morzu i zdalnych instalacji przybrzeżnych.
 • Reprezentatywna analiza.
 • Zredukowany koszt sprzętu i minimalne wymagania (względem analizatorów ekstrakcyjnych).
 • Niskie koszty instalacji i eksploatacji.
 • Idealny również dla niedoświadczonego personelu.
 • Umożliwia potwierdzenie zgodności emisji wszędzie tam, gdzie jest to wymagane.
 • Nadaje się do użytku z układami oczyszczania spalin oraz gdzie obowiązkowe jest użycie paliwa zawierającego 0,1% siarki (lub jego odpowiednika),
 • Monitoring wielu silników i emitorów równocześnie
 • Własne moduły wbudowane w program oraz zaawansowane możliwości dla systemów nadrzędnych.

Systemy monitoringu emisji Protea 2000 można dopasować do różnych emisji przemysłowych, natomiast opcja zatwierdzona przez ATEX/IEC, jest dostępna do użytku w obszarach niebezpiecznych zwykle spotykanych na morzu.

Dane techniczne

Protea P2000 Marine - wielogazowy analizator dla rynku morskiego z certyfikatem Protea P2000 Marine - wielogazowy analizator dla rynku morskiego z certyfikatem Protea P2000 Marine - wielogazowy analizator dla rynku morskiego z certyfikatem