powrót do produktów

Protea P2000 - wielogazowy analizator in-situ z certyfikatem QAL1

Analizator do pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych

P2000 to przyrząd, który znajduje zastosowanie przy pomiarach procesowych w większości gałęzi przemysłu, jak również do ciągłych pomiarów emisji (CEMS/AMS). Jest w stanie mierzyć do sześciu związków w podczerwieni. Jego unikalna konstrukcja umożliwia bezpośredni pomiar w miejscu pomiarowym (metoda „in-situ”) z wykorzystaniem pojedynczego króćca pomiarowego, dzięki czemu nie ma transportu próbki ani ryzyka jej modyfikacji. Filtr ze stali spiekanych uniemożliwia przedostawanie się pyłu, a gaz z łatwością dyfunduje do komory pomiarowej, dlatego przyrząd nie posiada pompki poboru próby. Instalacja w kanale/kominie zapewnia bardzo szybką reakcję i odpowiedź na dynamiczne zmiany stężeń mierzonych gazów. Analizator jest w standardzie wyposażony w układ ręcznej oraz automatycznej kontroli i/lub kalibracji (gazem zerowym lub zakresu) bez potrzeby wyciągania sondy z miejsca pomiarowego. Kontrola odbywa się zdalnie, z poziomu sterownika ACWn i trwa tylko kilka minut. Sonda analizatora P2000 wyposażona jest standardowo w pomiar temperatury i ciśnienia spalin. Opcjonalne elementy umożliwiają poprawną pracę przyrządu zarówno w kanałach o dużych średnicach, jak i niskich temperaturach pracy (poniżej punktu rosy dla wody i kwasów), a także rozszerzają dostępność sygnałów wejściowych i/lub wyjściowych w standardach prądowych/napięciowych/binarnych.

Najważniejsze cechy

  • Automatyczna lub ręczna kalibracja zera/zakresu bez demontażu sondy z komina/kanału.
  • Certyfikat na zgodność z normami EN 14956, EN 15267-3 oraz QAL1 zgodnie z EN 14181.
  • Równoczesny pomiar do 6 związków w tym także rzeczywisty pomiar pary wodnej.
  • Pomiar in-situ – natychmiastowa odpowiedź na zmianę stężeń i brak modyfikacji próbki.
  • Bardzo niskie koszty eksploatacji wynikające z braku typowych elementów szybkozużywających tj. pompki czy filtry.
  • Prosta instalacja także w niebezpiecznych warunkach.
  • Sterownik ACWn pełni również funkcję logera rejestrującego wszystkie dane i zdarzenia.

Zasada pomiaru

Absorpcja podczerwieni, zależnie od mierzonego gazu: filtrami gazowymi/lub interferencyjnymi; ścieżka pomiarowa o długości 1m; komora pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej (316 L), szkła, CaF, grafitu.

Mierzone gazy

Od 1 do 6 związków równocześnie: H2O, CO2, SO2, CO, NO, Nox, amoniak, butan, etan, etylen, chlorowodór, fluorowodór, metan, propan i wiele innych.

Źródło promieniowania:

  • Obudowane włókno NiCr.

Detektor

Półprzewodnikowy piroelektryczny.

Temperatura mierzonego gazu

Standardowo do 350 °C i powyżej punktu rosy. Dostępne są dodatkowe akcesoria dla pomiarów poniżej punktu rosy i w wysokich temperaturach (do 650 °C).

Dokładność

Typowo < 2 % zakresu pomiarowego.

Czas odpowiedzi (T90)

45 s (w zależności od aplikacji)

Obudowa

IP65 (NEMA4X).

Temperatura otoczenia

Standardowo od -20°C do +55°C, dostępna również w wersji dla szerszego zakresu temperatur.

Komunikacja ze sterownikiem

RS485, kabel 2x2 (skrętka), odległość typowo do 1200m.

Kalibracja zera/zakresu

Bez demontażu przyrządu; ręczna lub automatyczna; również w zastosowaniu do zapewnienia jakości pomiarów zgodnie z QAL3.

Certyfikaty

MCERT ATEX / IEC Zatwierdzenie ABS Zatwierdzenie Marynarki

Wymagane media

Zasilanie elektryczne: analizator 24V DC@4A; opcjonalna grzałka zewnętrzna ISH 230V AC@5A; Powietrze sprężone: suche i wolne od oleju i pyłu – czystość zgodnie z DIN ISO 8273.1 klasa 2; ciśnienie 3-5Bar, zużycie normalne ok 0,5l/min, w trakcie auto-zera ok 6l/min

Wejścia / wyjścia

Standardowo 3 wejścia analogowe, dostępne moduły IOU rozszerzające dowolnie liczbę wejść / wyjść analogowych i binarnych; cyfrowo protokół ModBUS RTU.

Wymiary

1360mm x 380mm x 315mm

Waga

21kg

Dane techniczne

Protea P2000 - wielogazowy analizator in-situ z certyfikatem QAL1 Protea P2000 - wielogazowy analizator in-situ z certyfikatem QAL1 Protea P2000 - wielogazowy analizator in-situ z certyfikatem QAL1 Protea P2000 - wielogazowy analizator in-situ z certyfikatem QAL1 Protea P2000 - wielogazowy analizator in-situ z certyfikatem QAL1