powrót do produktów

Protea Solus Multipoint NH3 - selektywny pomiar amoniaku

Analizator gazowy NH3

Solus Multipoint jest kompletnym, przenośnym systemem pomiarowym, produkowanym przez firmę Protea, zaprojektowanym do pomiarów amoniaku w otaczającym powietrzu oraz w gospodarstwach rolnych. Umożliwia on pobranie do 10 prób pomiarowych w różnych lokalizacjach. Amoniak jest związkiem pomiarowym, którego monitoring jest wymagany w ramach protokołu VERA. Analizator Solus Multipoint stanowi połączenie sprawdzonego czujnika TDLAS, ze zintegrowanym systemem pobierania do 10 prób pomiarowych, w jednej przenośnej walizce.

Solus Multipoint zawiera wbudowany PC oraz kompletny system pobierania prób z zaworem 10-drożnym, który jest wykorzystywany do zautomatyzowanego, ciągłego pomiaru amoniaku w otaczającym powietrzu.

Konkretne zastosowania dla Solus Multipoint

  • Monitoring gospodarstw rolnych z żywym inwentarzem, w ramach spełnienia wymagań protokołu VERA,
  • Monitoring jakości powietrza atmosferycznego,
  • Monitoring procesowy,
  • Kontrola redukcji i wentylacji.

Analizator Solus Multipoint jest przenośnym systemem pomiarowym wyposażonym w czujnik TDLAS oraz system pobierania do 10 prób pomiarowych. System pobierania prób składa się z manifoldu z zaworem 10-drożnym oraz niekorodujących ścieżek pomiarowych, co umożliwia automatyczne, sekwencyjne próbkowanie wielu punktów w terenie. Wbudowana pompa pobiera próbę przez aktualnie wybraną ścieżkę pomiarową, natomiast opcja pompy zewnętrznej umożliwia stałe przedmuchiwanie pozostałych ścieżek pomiarowych, w celu uzyskania szybkiego czasu odpowiedzi. Solus Multipoint jest wyposażony we wbudowany PC z ekranem dotykowym, na którym widoczne są aktualne wartości pomiarowe stężenia gazu i status systemu pobierania próby. Wyświetlany na ekranie trend pomiarowy, umożliwia identyfikację szczytów pomiarowych, procesowych lub operacyjnych. Solus Multipoint jest ciągłym systemem pomiarowym, więc możliwe jest uruchomienie 24 godzinnych okresów pomiarowych, jak i krótszych serii pomiarowych. W celu ułatwienia raportowania, komputer posiada możliwość zbierania oddzielnych „danych testowych”, dla każdego strumienia pomiarowego. Dane te są zapisywane w lokalnym pliku .csv, z możliwością zapisu na USB. Analizator może zostać podłączony do sieci za pomocą portu Ethernet. Podłączenie do sieci Ethernet i wykorzystanie protokołów OPC lub Modbus, pozwala na zdalny odczyt i sterowanie analizatorem. Wbudowane wejścia i wyjścia analizatora, mogą zostać wykorzystane do podłączenia czujników i wykonania dodatkowych pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia lub przepływu, dzięki czemu Solus Multipoint może działać jako kompletny system pomiarowy do badań terenowych.

Dane techniczne

Protea Solus Multipoint NH3 - selektywny pomiar amoniaku Protea Solus Multipoint NH3 - selektywny pomiar amoniaku