powrót do produktów

Chromatotec Chroma S-COS

Chromatograf gazowy Chroma S - COS

Chromatograf gazowy dedykowany do pomiarów związków siarki.

Opis

Chroma S-COS to w pełni automatyczny, izotermiczny chromatograf gazowy do analizy i monitoringu związków siarki.

Zasada działania

Próbka gazu przechodzi przez pętlę do pobierania próbek gazowych. Zakres pomiarowy chromatografu, jest związany wielkością pętli do próbkowania oraz wzmocnieniem. Następnie próbka jest nastrzykiwana do kolumny, w celu separacji poszczególnych związków. Kontrola temperatury pieca, umożliwia ustawienie idealnej temperatury w zależności od zastosowania. Ustawienie temperatury jest izotermiczne na poziomie 35°C.

Punkty kluczowe:

 • Detekcja odbywa się za pomocą detektora fotometrycznego z podwójnym płomieniem.

 • Podwójny płomień redukuje możliwość jego wygaśnięcia.

 • Liniowy odczyt dla badanych związków.

 • Identyfikacja związków opiera się na czasach retencji = RT = wymywanie z kolumny (elucja)

 • Automatyczna walidacja danych, poprzez kalibrację na źródle wewnętrznym przy użyciu rurki perameacyjnej DMS.

Oprogramowanie VISTARCHROM:

 • Sekwencja z metodami dla: próbki / powietrza zerowego / kalibracji.

Oprogramowanie VISTACHROM umożliwia użytkownikowi wizualizację i przechowywanie danych na komputerze. Niezbędny jest komputer = XXX015 lub 022. Oprogramowanie zapewnia wygodne narzędzia do ponownego obliczania, kalibracji i eksportu danych oraz do ustawienia pomiaru. Vistachrom pozwala na obliczenie czasów retencji, powierzchni pod pikiem oraz masy lub stężenia w postaci trendów.

Zastosowanie

Analiza procesowa:

 • Analiza i monitorowanie substancji zapachowych.

 • Procesy odsiarczania/dezodoryzacji.

 • Ochrona katalizatorów.

 • Zawartość siarki w gazie ziemnym.

 • Zawartość siarki w czystym CO2.

 • Analiza jakości powietrza:

 • Pomiary oraz monitoring emisji.

 • Analiza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 • Analiza w terenie, przyrząd w formie przenośnej.

Badane związki:

 • H2S/COS/SO2/MM/EM/DMS/DMDS/DES/CS2

 • Wszystkie związki merkaptanów.

 • Wszystkie związki siarczkowe.

Specyfikacja

Analiza związków siarki ogólnejH2 S, merkaptany, siarczki, COS, SO2, CS­2CS2 (nie jest analizowany przez przyrządy z serii MEDOR).Specjacja i/lub analiza siarki całkowitej.
Granice wykrywalności (wydajność gwarantowana przy użyciu generatorów Chromatotec)z pętlą = 250 μl i amplifikacją 214 ppb dla H2S/SO2/MM/EM/DMS/DES/COS8 ppb dla DMDS i CS2
Zakres wykrywalnościppm lub ppb: amplifikacja 1 i 20,01 do 10 mg/m3 lub 0 do 600 mg/m3%/ppm/ppb, w zależności od związków, np. dla ex H2S = 0,01 do 10 mg/m3 = 7 ppb do 7 ppm.
Względne odchylenie standardoweRSD < 5% przy stężeniu w ciągu 24 h.RSD < 1% w czasie retencji powyżej 24 h.
WynikiPrzechowywanie danych na komputerze XX022 lub XXX015.Protokół komunikacyjny ModBUS (opcjonalnie).4-20mA jeden moduł 4 x wyjścia (opcjonalnie).
Zarządzanie danymiPrzechowywanie chromatogramów i wyników.Wszystkie analizy są oznaczane datą i czasem.
Czas trwania cyklu10 minut w standardzie.
Zasilanie gazem: wejście 1/8" SwagelokWlot próbki: przepływ 80 ml/min przy ciśnieniu 1 atmosfera (20°C).Wlot kalibracji z butli, przepływ 80 ml/min.H2 ciśnienie 2 bary, 70 ml/min.Powietrze do detektora ciśnienie 3 bar, 80 ml/min.Powietrze dla gazu nośnego ciśnienie 3 bar, 5 ml/min.W przypadku kalibracji stały przepływ powietrza 50 ml/min, natomiast podczas kalibracji przepływ 300 ml/min, kalibracja jeden cykl dziennie. Zawór pneumatyczny komutacja 90 ml/min.
ZasilanieStałe: 230V / 50Hz lub 115 / 60Hz
Zużycie energii elektrycznejŚrednio: 100 VA.Max: 200 VA.
Wymiary i waga Stojak: 19” (5U)Wysokość: 222 mmSzerokość: 482 mmGłębokość: 660 mmMasa netto analizatora: 17 kg

Dane techniczne

Chromatotec Chroma S-COS