powrót do produktów

Chromatotec EnergyMEDOR

Chromatograf gazowy związków siarki energyMEDOR

Chromatograf gazowy służący do analizy on-line i monitoringu związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych. Pomiary w ppm wykonywane są modelem M41, natomiast w ppb, modelem M42.

Zastosowanie

Wykrywanie zanieczyszczeń w gazie ziemnym / LPG / propan / butan.

Kontrola związków odorotwórczych w ppb.

Gaz pędny.

Ochrona katalizatorów.

Kontrola nawaniania gazu ziemnego lub LPG w ppm.

Opis

EnergyMEDOR® to automatyczny GC-ED (MEDOR® Electrochemical Wet Cell Detector) do analizy i monitoringu związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych: H2S, merkaptany, siarczki.

Istnieją dwie wersje:

 • EnergyMEDOR® ppm, który mierzy na poziomie ppm.

 • EnergyMEDOR® ppb, który mierzy na poziomie ppb..

Przemysł

Petrochemia

Transport gazu

Proces

Badane związki:

Standardowo: THT/H2S/DMS/Merkaptany: MM/ EM/IPM/TBM/NPM/MES

Opcjonalnie: 2 BM/IBM/NBM

Punkty kluczowe:

 • W pełni kompatybilny z ASTM D 7493-14: Standardowa metoda testowania online związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych, za pomocą chromatografu gazowego i detekcji elektrochemicznej.
 • Ciągły monitoring z automatycznym próbkowaniem online.
 • Analiza chromatograficzna:
  • Specyficzny, liniowy i bardzo wrażliwy na związki siarki.
  • Weryfikacja wyników przez automatyczny nastrzyk wzorca.
  • Stabilność długoterminowa, przy użyciu detektora mokrego zainstalowanego w zbiorniku.
 • Niskie wymagania konserwacyjne:
  • Bardzo długa żywotność detektora z elektrolitem, do 10 lat.
  • Niskie zużycie gazu, w opcji może być zmniejszone.
  • Ponad 10 lat przechowywania danych.
  • Nie wymaga butli dzięki wewnętrznej rurce kalibracyjnej.
 • Automatyczne sterowanie, za pomocą jednostki procesowej.
 • Inteligentny system konfigurowanymi interaktywnymi poziomami alarmów.

Zasada działania

Automatyczne próbkowanie przy użyciu pętli.

Automatyczne nastrzykiwanie próbki gazowej na metalową kolumnę kapilarną.

Izotermiczny chromatograf gazowy.

Detekcja wszystkich związków wychodzących z kolumny poprzez detektor MEDOR®: elektrochemiczny detektor mokrej komory, który jest detektorem SSD – specyficznych związków siarki.

Sygnał dostarczany jest w trakcie reakcji elektrochemicznej pomiędzy mokrym elektrolitem ogniwa i związkami siarki.

 • Zaawansowane oprogramowanie VISTACHROM® Chromatotec® zainstalowane w komputerze sterującym:
 • Zdalne monitorowanie i kontrola nastrzyku.
 • Pełna identyfikowalność, dzięki wbudowanej archiwizacji wyników i chromatogramów.
 • Konfiguracja i kontrola alarmów progowych; QC.
 • Eksport danych przez MODBUS/4-20 mA/0-10 V
 • Znaczniki czasu dla wyników.

Specyfikacja

Granice wykrywalnościenergyMEDOR® ppm:H2S: 0,1 ppm (0,1417 mg/m3), merkaptany: 0,1 ppm.energyMEDOR® ppb:H2S: 5 ppb (7,0 μg/m3), merkaptany: 5 ppb.
Zasięg (regulowany w zależności od zastosowania)0/10 lub 0/100 lub 0/1000 (ppb lub ppm).
Względne odchylenie standardoweRSD < 3 %: przy stężeniu powyżej 48 h.RSD < 0,5 %: przy czasie retencji powyżej 48 h.
Czas cyklu dla różnych analiz H2S/MM/EM - 300 s.H2S, merkaptany 1, THT - 720 s.H2S, merkaptany 1, THT - 900 s z CALIB do walidacji każdej analizy.H2S, merkaptany 2, THT - 1200 s.
Jednostka sterująca Wbudowany komputer z systemem Windows® i wyświetlaczem LCD.32 GB pamięci SSD.
Liniowość> 0,995 dla wszystkich związków
KomunikacjaProtokół MODBUS w standardzie
Zasilanie gazem Gaz nośny: suche powietrze lub N2 (3 bary): < 4 ml/minNależy używać N2, jeśli w próbie gazowej obecne jest THT.Kalibracja wewnętrzna: 50 ml/min dla zakresu ppm.Wlot próbki: 1 bar.Zawór pneumatyczny 90 ml/komutacja.
ZasilanieStałe: 230 V / 115 V lub 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznejŚrednia: 150 VA
Wymiary i waga Stojak: 19" (5U)Wysokość: 222mmSzerokość: 482 mmGłębokość: 660 mmMasa netto: 22 kgWersja ExdWysokość: 1900 mmSzerokość: 800 mmGłębokość: 600mmMasa netto: 105 kg

Dane techniczne

Chromatotec EnergyMEDOR