powrót do produktów

Licznik U-SMPS 205021002200

Licznik cząsteczek U-SMPS 2050/2100/2200

Uniwersalny licznik nanocząstek, służący do różnych zastosowań, z możliwością wykonywania pomiarów w zakresie 8 – 1200 nm.

Opis

Uniwersalny licznik nanocząstek Palas® (U-SMPS) jest dostępny w dwóch wersjach. Z krótką kolumną klasyfikatora (modele 2050/2100), U-SMPS nadaje się do precyzyjnych pomiarów rozkładów wielkości cząstek w zakresie od 8 do 1,200 nm.

System Palas® U-SMPS został wyposażony klasyfikator wielkości cząsteczek DEMC. Zgodnie z definicją w ISO 15900, klasyfikator wybiera cząsteczki aerozolu na podstawie ich ruchliwości elektrycznej i kieruje je do wylotu. Cząsteczki są następnie zliczane przez kondensacyjny licznik nanocząsteczek (np. Palas® UF-CPC). Dostępne trzy modele UF-CPC, umożliwiają zliczanie pojedynczych cząstek w różnych zakresach stężeń. W liczniku U-SMPS wykorzystywany jest algorytm, który służy inwersji danych pomiarowych, w celu uzyskania rozkładu wielkości cząstek.

U-SMPS jest obsługiwany przez ekran dotykowy, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Pojedynczy skan rozkładu cząsteczek, może być wykonany w ciągu 30 sekund lub w maksymalnie 64 kanałach pomiarowych. Podczas pomiaru napięcie w klasyfikatorze DEMC zmienia się w sposób ciągły, co skutkuje lepszymi parametrami zliczania dla kanałów. Zintegrowany rejestrator danych, umożliwia liniowe i logarytmiczne wyświetlanie zmierzonych wartości, bezpośrednio w urządzeniu. Dołączone oprogramowanie zapewnia wszechstronną analizę danych, w tym rozbudowane statystyki i uśrednianie oraz możliwości eksportu.

U-SMPS jest zwykle obsługiwany jako samodzielne urządzenie, ale można go również podłączyć za pomocą różnych interfejsów (USB, LAN, WLAN, RS-232/485) do komputera lub sieci. Palas® U-SMPS obsługuje zarówno DMA oraz CPC, a także elektrometry innych producentów.

Zasada działania

Aerozol zanim trafi do klasyfikatora wielkości (kolumna DEMC), jest odpowiednio kondycjonowany (np. suszony, neutralizowany). Neutralizator bipolarny (np. Kr 85), służy do zapewnienia określonego rozkładu ładunku aerozolu. Impaktor na wlocie DEMC, służy do usunięcia cząstek większych niż zakres wielkości klasyfikatora.

Aerozol jest następnie kierowany poprzez wlot do kolumny DEMC. Przepływ aerozolu wzdłuż zewnętrznej elektrody, jest połączony z przepływem powietrza w osłonie. Powietrze płynące w osłonie, jest suchym, wolnym od cząstek gazem nośnym, o objętości większej niż aerozol, który stale krąży w zamkniętej pętli. Stosunek powietrza płynącego w osłonie do objętości powietrza pomiarowego z próba gazu, określa zdolność rozdzielczą klasyfikatora.

Symetryczne pole elektryczne jest generowane po podłączeniu napięcia, pomiędzy elektrodą wewnętrzną i zewnętrzną. Elektroda wewnętrzna na której krańcu znajduje się mała szczelina, jest naładowana dodatnio. Poprzez zrównoważenie na każdej cząstce siły elektrycznej z jej aerodynamiczną siłą oporu w polu elektrycznym, ujemnie naładowane cząstki są kierowane do elektrody dodatniej. Podczas pracy napięcie, a tym samym i pole elektryczne, zmieniają się w sposób ciągły. Cząsteczki o odpowiedniej ruchliwość elektrycznej przechodzą przez szczelinę i są zliczane, za pomocą kondensacyjnego licznika nanocząsteczek (UF-CPC).

Przetestowane w warunkach rzeczywistych oprogramowanie, łączy dane uzyskane w trakcie pomiaru tj. napięcie, liczba cząstek itp., co umożliwia uzyskanie rozkładu wielkości cząstek, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rozkłady wielkości cząstek aerozolu generowanego przez generator cząstek Palas® DNP 3000.

Oprogramowanie

Interfejs użytkownika i oprogramowanie, zostało zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze i kontroli danych pomiarowych oraz parametrów w czasie rzeczywistym. System wyposażony jest w zintegrowany rejestrator danych oraz umożliwia obsługę sieciową.

Ponadto, oprogramowanie przy wykorzystaniu zintegrowanego rejestratora danych, umożliwia zarządzanie danymi pomiarowymi. Dostępne są także funkcje eksportu i obsługa sieciowa. Dane pomiarowe mogą być wyświetlane i analizowane, za pomocą wielu dostępnych opcji.

Specyfikacja

Zakres pomiarowy (liczba CN)0 – 108 cząsteczek/dm3
Zakres klasyfikacji (rozmiar)8 – 1,200 nm
Ilość kanałów pomiarowychmax 256 (128/dekada)
Przepływ objętościowy0,5 – 3 l/min
Interfejs użytkownikaekran dotykowy, 800 x 480 pikseli, 7” (17,78 cm)
Pamięć rejestratora4 GB
OprogramowaniePDAnalyze
Zakres regulacji (napięcie)1 – 10 000 V (możliwy skan w górę i w dół)
Przepływ objętościowy (powietrze w osłonie)2,5 – 14 l/min
Warunki instalacji+10 - +30 oC (inne dostępne na życzenie)
InterfejsyUSB, Ethernet (LAN), AUX, RS-232 (tylko CPC)

Dane techniczne

Licznik U-SMPS 205021002200 Licznik U-SMPS 205021002200 Licznik U-SMPS 205021002200