powrót do produktów

Protea aplikacje atmosFIR pomiary w szpitalu

Monitorowanie jakości powietrza w szpitalu

Przyjmując odpowiedzialne stanowisko w sprawie narażenia pracowników na działanie potencjalnie niebezpiecznych gazów, w miejscach pracy takich jak szpitalne sale operacyjne czy laboratoria korzystające z gazu anestezjologicznego, istnieje potrzeba kontroli poziomu tego gazu w otaczającym powietrzu.

Aparaty anestezjologiczne, wentylatory, respiratory i wszystkie systemy oczyszczania gazów, przyczynią się do powstania poziomu tła dla gazów anestezjologicznych obecnych w otaczającym powietrzu, niezależnie od faktu czy maszyny są w dobrym stanie technicznym. Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej czy sale pooperacyjne mogą ulec zanieczyszczeniu, np. gazami wydychanymi przez pacjenta i zanieczyszczenie to może pozostać w otoczeniu przez długi okres.

Utylizację gazów można przeprowadzić z użyciem dobrze funkcjonującego systemu wentylacji pomieszczeń. Jednak to monitoring stężeń śladowych ilości gazów anestezjologicznych w miejscu pracy, pozwala systemom zarządzania budynkiem na ocenę i kontrolę zawartości gazów, w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specjacja wielogazowa

Kluczem produktu jest połączenie nowej generacji FTIR z zaawansowanym algorytmem chemometrycznym firmy Protea, wbudowanym w oprogramowaniu FTIR, które oddziela i określa ilościowo każdą substancję zawartą w próbie gazu (patrz rysunek 1). Metoda analizy działa w czasie rzeczywistym, wyświetlając stężenia dla określonych gazów na ekranie wraz z konfigurowalnymi alarmami, w celu nadania odpowiednich statusów lub ostrzeżeń. System jest również w stanie wskazać czy stężenia są mierzone prawidłowo, czy występują problemy.

Cela pomiarowa została zoptymalizowana pod kątem wykonywania pomiarów narażenia w miejscu pracy w odniesieniu do gazów anestezjologicznych, w związku z czym możliwe było osiągnięcie niskich poziomów wykrywalności. Rysunek poniżej przedstawia typowe zakresy pomiarowe dla gazów, granice wykrywalności oraz porównanie z limitami narażenia.

Rozwiązanie atmosFIR

Najnowszy analizator wielogazowy firmy Protea FTIR, atmosFIR, wykorzystuje analizę pełnego widma w podczerwieni i jest w stanie wykonać pomiary dla wszystkich gazów anestezjologicznych równocześnie. Analizator stanowi wysokiej rozdzielczości, kompaktowy moduł z czujnikiem DTGS, sterowany w temperaturze pokojowej, który idealnie nadaje się do pomiaru wszystkich halogenów i innych związków takich jak halotan, izofluran, sewofluran i desfluran.

Pomiar wielostrumieniowy

System atmosFIR służący do monitoringu narażenia w miejscu pracy nie jest ograniczony do jednego punktu pomiarowego. Dzięki włączeniu wielostrumieniowego systemu przełączania, analizator można zaprogramować do pobierania próbek w sekwencji dla kilku różnych punktów pomiarowych. Na przykład, może on wykonywać pomiary w wielu punktach na sali operacyjnej, takich jak urządzenia dostarczające gaz oraz w miejscach, w którym gazy odlotowe są usuwane. Program sterujący może być sekwencjonowany, żeby umożliwić w niektórych punktach pomiarowych dłuższy czas pobierania niż w innych .

Korzystając z łatwych w instalacji linii do pobierania próbek PTFE i odpowiedniego przepływu próbki, dla pomiaru w każdym punkcie może zostać wygenerowany dokładny wynik w okresie 30 sekund lub krótszym.

Związek gazowyTypowe ustawienia analizatora atmosFIRLimity ekspozycji i źródła
Zakres pomiarowy / ppmLDL / ppmKrótkookresowe /ppmDługookresowe 8 godzin TWA / ppm
Halotan0-750,12 (NIOSH)50 (ACGIH)
Izofluran (Forane)0-750,12 (NIOSH)75 (ACGIH)50 (HSE)
Sewofluran0-750,1--
Desfluran0-750,12 (NIOSH)75 (ACGIH)
Enfluran (Etran)0-750,12 (NIOSH)75 (ACGIH)
N2O0-1000,05-25 (ACGIH)

Dane techniczne

Protea aplikacje atmosFIR pomiary w szpitalu Protea aplikacje atmosFIR pomiary w szpitalu