powrót do produktów

Protea aplikacje atmosFIR produkcja aluminum

Monitoring emisji przy produkcji aluminium

Produkcja aluminium

W procesie produkcji boksyt aluminium jest kruszony i mielony na proszek oraz mieszany z wodą, w celu utworzenia białej pasty. Pasta ta jest następnie podgrzewana parą do uzyskania czystego tlenku glinu. Tlenek glinu jest mieszany ze stopionym kriolitem i podgrzewany do temperatury 950°C w komorze redukcyjnej, która rozbija wiązania między atomami aluminium i tlenu. Płynne aluminium tworzy się na dnie komory redukcyjnej.

Emisja gazów

Proces produkcji powoduje emisję gazów takich jak SO2, CO, CO2 i HF oraz fluorków podczas „efektu anodowego”, wywołanego zmniejszeniem poziomu tlenu w trakcie procesu. Emitowane fluorki to między innymi CF4, SF6 i C2F4 i pomimo, że ich stężenia są stosunkowo niskie w porównaniu z dwutlenkiem węgla, to ich oddziaływanie na proces globalnego ocieplenia jest wielokrotnie silniejsze.

Firma Protea produkuje szereg analizatorów FTIR, które wykonują ciągły monitoring emisji gazów, w tym analizatory zdolne do pomiarów całkowitego fluoru. Systemy analizatorów CEM, pobierają próbkę w sposób ciągły z kanału lub otworu wentylacyjnego, wykonując standardowe pomiary SO2, CO, CO2 i HF. W przypadku wystąpienia efektu anodowego, system również oznacza stężenia dodatkowych gazów CF4, SF6, C2F4.

Protea atmosFIR CEM to kompletny system ciągłego monitoringu emisji (CEMS), z wbudowanym analizatorem atmosFIR, dostosowanym do stojaka 19”. Wykonując pomiary emisyjne zarówno dla gorących i mokrych gazów, system atmosFIR CEM, jest idealny do monitorowania procesów produkcji aluminium. Został on wyposażony w ulepszoną technologię FTIR i reprezentuje jeden z najbardziej opłacalnych i elastycznych produktów analitycznych dostępnych obecnie na rynku. Sercem atmosFIR jest wysokiej rozdzielczości, solidny i sprawdzony spektrometr FTIR, oferujący wysoką przepustowość sygnału, niski poziom szumów i długą żywotność komponentów.

Oprogramowanie Protea PAS-Pro nie tylko zbiera i analizuje widma IR, za pomocą najnowszych algorytmów analitycznych, ale także zarządza pełną automatyzacją systemu. Stężenia mierzonych gazów są wyświetlane i transmitowane w czasie rzeczywistym, za pomocą protokołów Modbus Serial, Modbus TCP/IP i OPC Server, które są dostarczane w standardzie.

Analizator Protea Portable FTIR atmosFIRt to najnowsza generacja analizatorów gazów FTIR firmy Protea, w formie przenośnej lub mobilnej. Zwykle przenośny sprzęt FTIR jest uznawany za gorszy z uwagi na niską rozdzielczość. AtmosFIRt umożliwia wykonywanie pomiarów w rozdzielczości do 0,7cm-1, pozwalając na szczegółową detekcję i specjację związków gazowych.

Dzięki analizatorowi atmosFIRt mamy możliwość pomiaru złożonych mieszanin gazowych w niskich stężeniach, z użyciem spektrometru o wysokiej rozdzielczości. Jednakże prawdziwą zaletą atmosFIRt jest to, że posiada on zmienną rozdzielczość. Tak więc, jeśli istnieje potrzeba pomiaru w rozdzielczości 4cm-1 lub 8cm-1, to oprogramowanie umożliwia ustawienie tej rozdzielczości w analizatorze. Nie są potrzebne żadne zmiany sprzętowe.

Dane techniczne

Protea aplikacje atmosFIR produkcja aluminum