powrót do produktów

Protea ProtaR

Analizator ProtaR

Analizator gazów śladowych ProtaR (RGA) firmy Protea został wyposażony w minimalną elektronikę połączoną z maksymalną wydajnością w stosunku do RGA dostępnych na rynku.

Analizator ProtaR RGA firmy Protea to kompaktowy, stabilny i solidnie zaprojektowany kwadrupolowy spektrometr mas (QMS), zbudowany w oparciu o najnowszą technologię kwadrupolową. ProtaR to przydatne narzędzie analityczne do badania i analizy gazów śladowych w próbach szczelności, powlekania półprzewodników i zastosowaniach produkcyjnych, będący w stanie wykryć i zmierzyć prawie wszystkie gazy o niskich granicach wykrywalności i szybkich przemianach chemicznych. Spektrometr masowy wykonuje pomiary stosunku masy do ładunku cząsteczek w próbce, natomiast dzięki analizie widma masowego, możemy zidentyfikować i określić ilościowo, które cząsteczki są obecne w mieszaninie gazowej. QMS wbudowany w analizatorze ProtaR, zawiera filtr masowy składający się z 4 równoległych okrągłych prętów, stąd nazwa kwadrupol.

Bardzo szybki (milisekundowy) czas odpowiedzi.

Wykrywa prawie każdy gaz.

Niskie koszty utrzymania, odporny na korozję.

Zaawansowana chemometria do kwantyfikacji wielogazowej.

RGA jest oferowane z zaawansowanymi algorytmami analizy wielowymiarowej, takimi jak PLS, PCA.

Największa stabilność temperaturowa.

Próbkowanie 24-bitowe w standardzie.

Detektor Faradaya i C-SEM w standardzie.

6 krotny zakres dynamiczny.

Połączenie Ethernet, bezpośrednie lub kontrolowane przez sieć

Dane zapisywane w formacie .csv. Zapis widma w formacie .csv, .spc, .dx.

Oprogramowanie Windows z OPC, protokoły Modbus.

Przegląd zastosowania

Piece próżniowe.

Procesy półprzewodnikowe.

Metalurgia.

Badania i rozwój.

Procesy próżniowe.

Integracja z istniejącymi systemami próżniowymi.

ProtaR jest dostarczany z oprogramowaniem analitycznym PAS, służącym do konfiguracji RGA i analizy pików. Oprogramowanie pozwala na konfigurację jonizacji i ustawienie wzmocnienia. Skany widma mogą być wykonywane dla pojedynczej masy (wykrywanie nieszczelności), mas specyficznych (skoki masy) lub jako pełny skan analogowy, w zakresie mas RGA.

Widma masowe można wykreślić w skali liniowej lub logarytmicznej, jako a histogram lub wykres słupkowy oraz także jako widmo dopasowane do piku. Analiza dynamiczna może być stosowana w minimalnym zakresie, poprzez wykorzystanie analizy wysokości piku dla konkretnych mas. W ten sposób uzyskamy trend online w surowych jednostkach ciśnienia cząstkowego, prądu jonowego itp. Alternatywnie, analiza pełnej kwantyfikacji może być przeprowadzona wieloma metodami poprzez pik jednowymiarowy - kompensacja wysokości, pik wielowymiarowy CLS oraz pik wielowymiarowy PLS.

Specyfikacja
Zakres masy0-100 amu, 0-200 amu (standard), 0-300 amu
DetektorFaradaya i C-SEM, oba w standardzie.
Źródło jonówOtwarte źródło jonów (standard). Zamknięte źródło jonów (opcja).
FilamentyPodwójny filament z automatycznym przełączaniem w przypadku awarii.Iryd powlekany Torią (standard).
Rozdzielczość1 amu FWHH
Minimalny próg detekcjiFaraday i C-SEM: 1 x 10-14mbar
Maksymalne ciśnienie pracyFaraday: 10-4 mbar, C-SEM: 10-5 mbar
Temperatura max. QMS60°C (praca) 200°C (wypalanie, z wbudowanym elektrometrem). Opcja rozszerzania termicznego w przypadku wysokiej temperatury.
Zakres temperatur elektroniki0 - 40°C
Ustawienia wlotu jonówEnergia elektronów: -40 – -105 eV. Napięcie skupienia: 0 – -150 V. Energia jonów: 5 – 12 V.Prąd emisji: 0,5 mA – 3 mA.Opcja miękkiej jonizacji, prosimy o kontakt.
Szybkość pomiaruSkanowanie analogowe: 100 - 60 s/amu. Skok masy/szybkość przejścia: 100 ms.
Głębokość wprowadzenia /długość całkowita220 mm/265 mm (zastosowanie rury ze stali nierdzewnej/ złączki osłonowej dla mniejszych głębokości wsunięcia).
Kołnierz montażowyDN40 CF
Połączenie0° lub 90°
Wymiary elektrometru137 x 110 x 101
ZasilanieNapięcie z sieci: 24 VDC. Pobór mocy: <3 A.
Waga  Analizator QMS – 900 g. Elektrometr – 1,5 kg (bez rurki ochronnej).
We/wy1 x 0-10 V Dostępna blokada próżniowa.

Dane techniczne

Protea ProtaR Protea ProtaR Protea ProtaR